Vyhledávání


Kontakt

Divadlo Stodola o.s.
Na návsi 11
664 51 Jiříkovice
IČO: 22819614

tel: 608 064 198
č.ú.: 2900270902/2010


REZERVACE LÍSTKŮ
www.rezervace-listku.cz

E-mail: mail@divadlostodola.cz

Saturnin

 

Rádoby letní humorný muzikál.

 

Jestli se domníváte, že když jsem vstoupil do služeb mladého pána

a převzal zodpovědnost za celou společnost kolem něj, že to byla nějaká

obvzláště velká legrace, velice se mýlíte.

Jde o to, že jsem osoba velmi charakterní, důvtipná a inteligentní. Ale

skloubit starost o lidi tak rozdílné povahy jako je kupříkladu můj pán,

teta Kateřina a její syn Milouš, kdy se střetává mladická urputnost

s otravnou výřečností a blazeovaným světáctvím, to je značné sousto

i pro mě. Jak chcete být nestraní mezi akční dědečkovou nerozvážností

a moudrým filozofováním doktora Vlacha? Aspoň že slečna Barbora

občas do těch bouří dokázala vnést trošku sluníčka.

Doufám, že se mi podařilo s důmyslností sobě vlastní uřídit sled

událostí tak, aby všichni zmiňovaní nabyli pocitu, že jen oni sami jsou

strůjci svých osudů.

Dovolte mi, abych sám před sebou smeknul, neboť se mi podařilo

vyřešit všechna dobrodružství a trampoty pouze svým zdravým

rozumem.

Chtěl bych, abyste nyní byli mými svědky a ocenili moji

nezastupitelnou úlohu. Troufám si doufat, že vám budu příkladem, až se

v podobných situacích třeba sami ocitnete. Pozorně se dívejte a všímejte

si všech detailů. I pouhé přimhouření oka je velice důležité a v konečném

výsledku dokonce rozhodující. Snad se vám bude můj záměr zdát

pošetilý a budete se tázat, proč se vlastně předvádím. Mohl bych

odpovědět, že tak činím v zájmu lidstva a kultury, ale to je nabubřelá

fráze. Ne, konám tak jen kvůli sobě a nestydím se za to.

Jsem geniální.

Váš Saturnin

 

Hrají:

 

Saturnin:     Jan Šedý

Leo:     Leoš Kmeťo

Doktor Vlach:     Tibor Kozel

Teta Kateřina:     Šárka Trávníčková

Milouš:            Antonín Filouš

Slečna Barbora:     Zdeňka Křížová

Dědeček:     Leoš Trávníček

Paní bytná a služebná Marie:     Jana Švábová

Boris Becker:     Vašek Šváb

Režie představení:    Narcisa Čoupková

Nápověda:     Zina Kmeťová

Ozvučení a zvukové efekty:     Antonín (školník) Lang

Světla a světelné efekty:     Pavel Urbánek

Obsluha opony:     Matěj Rádsetoulal

 

Divadelní spolek děkuje všem, kteří přispěli ke zdaru představení.

Zvláště pak děkujeme panu Miroslavu Hrdličkovi za zkomponování

hudby k písničkám.