Vyhledávání


Kontakt

Divadlo Stodola o.s.
Na návsi 11
664 51 Jiříkovice
IČO: 22819614

tel: 608 064 198
č.ú.: 2900270902/2010


REZERVACE LÍSTKŮ
www.rezervace-listku.cz

E-mail: mail@divadlostodola.cz

Stodola jede na Slovensko

11.04.2011 13:19

Byli jsme pozváni, abychom se zůčastnili mikroprojektu Programu přeshraniční spolupráce "Zahrajme si spoločně-projekt československých tvorivých dielní". Těšíme se a věříme, že si toto setkání pořádně užijeme a díky tomu Vám budeme nabídnout ještě kvalitnější divadelní zážitky.

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Účast našeho souboru na mikroprojektu Programu přeshraniční spolupráce

Město Brno se prostřednictvím amatérského divadelního souboru, který v Brně existuje již
třináctým rokem, zapojilo do projektu financovaného z fondů EU s názvem "Zahrajme si
spoločne - projekt československých tvorivých dielní" s kódem SK/FMP/03/001. Žádost
byla předložená v rámci 3. výzvy na předkládání projektů vyhlášené dne 17.5.2010 pro
Fond mikroprojektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká
republika 2007-2013. Mezi správcem Fondu mikroprojektů - Trenčanským samosprávním
krajem - a žadatelem - městem Ilava - byla v těchto dnech podepsaná Smlouva o poskytnutí
finančního příspěvku z Fondů mikroprojektů, která bude zveřejněná na webových stránkách
města Ilavy. Koordinátory a organizátory v rámci realizace projektu jsou Divadelní soubor
Malá múza z Ilavy a Divadelní studio Dialog z Brna.

Výstupem projektu bude soustředění devíti do projektu zapojených amatérských divadelních
souborů z Česka a Slovenska, které se uskuteční ve dnech 1.-5.7.2011 ve slovenské Ilavě
a jehož náplní budou herecké dílny pod vedením zkušených profesionálních lektorů. Cíly
projektu jsou navázání spolupráce mezi slovenskými a českými ochotnickými divadelními
soubory, výměna kontaktů, informací a zkušeností, vznik nových, přeshraničních přátelství a
zlepšení porozumění českého a slovenského jazyka.

Tématem, které se bude během hereckých dílen zpracovávat, je Česká a slovenská klasika
v postmoderní době s podtitulem Psychologický realismus dnes. Výsledkem třídenní
intenzívní práce pěti skupinek herců bude krátká inscenační prezentace tvořivého přístupu
k danému tématu, která bude předvedená jak před ostatními účastníky projektu, tak před
Ilavskou veřejností. Zájemce samozřejmě srdečně zveme v pondělí 4. července v 19:00 do
Domu kultúry v Ilavě, kde budou jednotlivé prezentace probíhat.

Součástí projektu je také návštěva pořádajícího souboru Malá múza v Brně se svou
inscenací „Evanjelium podľa Oskara“, se kterou vystoupí před brněnským publikem
v průběhu jarních měsíců. Na oplátku bude také brněnské Divadelní studio Dialog hostovat
v Ilavě s představením „Ostře sledované vlaky“, které již druhým rokem úspěšně inscenuje.
Díky projektu se nám tak naskýtá zajímavá možnost budoucí trvalejší spolupráce amatérských
divadelních souborů z Česka a Slovenska, která jistě napomůže výměně a obohacení
kulturních zkušeností obou zemí a to jak pro zúčastněné soubory, tak pro kulturychtivé
občany. O dalších krocích v rámci projektu vás budeme co nejdříve informovat.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU
MIKROPROJEKTOV SPRAVOVAN0HO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM