Vyhledávání


Kontakt

Divadlo Stodola o.s.
Na návsi 11
664 51 Jiříkovice
IČO: 22819614

tel: 608 064 198
č.ú.: 2900270902/2010


REZERVACE LÍSTKŮ
www.rezervace-listku.cz

E-mail: mail@divadlostodola.cz

Setkání na Slovensku v novinách

01.08.2011 09:54

V Divadelních Novinách vyšel následující článek o setkání Divadla Stodoly a dalších soubrou z Česka a ze Slovenska.

 

Zahrajme si společně

Pod záštitou Evropské unie se deset amatérských souborů z Česka a Slovenska v prvních dnech července zúčastnilo divadelního projektu, během kterého v průběhu tří dnů vytvořilo pět miniinscenací na téma české a slovenské klasiky v postmoderní době. Téměř padesát amatérů tak mělo možnost nejen vyměnit si zkušenosti a navázat kontakty, ale také pracovat s profesionálními lektory.

Slovenské město Ilava se touto akcí zapojilo do projektu přeshraniční spolupráce financovaného z fondů EU s názvem Zahrajme si společně — projekt československých tvořivých dílen (SK/FMP/03/001). Mezi správcem Fondu mikroprojektů, Trenčínským samosprávným krajem a žadatelem, městem Ilava, byla na jaře podepsaná smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 22.889 eur s 5% účastí města. Koordinátory a organizátory realizace projektu jsou Divadelní soubor Malá múza z Ilavy a Divadelní soubor Dialog z Brna.

Psychologický realismus dnes

Akce Stretnutie s divadlem se konala v prostorách ilavského kulturního domu. Divadelních dílen, které vedli profesionální lektoři herectví, se zúčastnili zástupci deseti slovenských a českých ochotnických souborů z pohraničí. Kromě již zmíněných pořádajících uskupení DS Malá MúzaDS Dialog to z Česka bylo Divadlo Digoknu Rožnov pod Radhoštěm, Divadlo SemTamFór SlavičínDivadlo Stodola Jiříkovice. Ze slovenských souborů přijeli zástupci Divadla Galéria Nové Mesto nad Váhom, divadelní studio THD Trenčín, Dubnické divadlo, Divadelní studio „M“ Púchov Divadlo Na kolene Považská Bystrica. Podtitul zadání, které dílny zpracovávaly, zněl Psychologický realismus dnes. Lektoři se tak ve svých tvořivých skupinách snažili přistupovat ke klasickým českým a slovenským dílům s určitým klíčem.

Michal Babiak, který celkový koncept dílen navrhl, pracoval s textem Vladimíra Hurbana Vladimírova Keď vejú jarné víchre se zaměřením se na analýzu výrazových prostředků symbolistického a expresionistického dramatu. V další dílně se Adriana Totíková při přípravě hry Zem od stejného autora soustředila na herce samotného, na analýzu a tvorbu postavy a na variaci vzájemných vztahů. Třetí slovenský lektor Peter Palík využil princip loutkového divadla a pojal téma z hlediska hry s předmětem a přírodním materiálem. Výsledný tvar tak korespondoval s lyrikou a symbolismem povídky F. Švantnera Nevesta hôľ. Jakub Cír, absolvent ateliéru Klaunské scénické a filmové tvorby brněnské JAMU, koncipoval dílnu dle svého zaměření jako nacházení vztahů, emocí a situací a jejich zobrazení pomocí scénických obrazů beze slov. Ve své práci vycházel z příběhu G. Preissové Její pastorkyňa. Posledním zúčastněným lektorem byl Martin Mišík, který se pokusil nalézt v díle L. Stroupežnického Naši furianti prvky komiky a hravý pohled na starý dramatický text, a vytvořil vtipný až lehce absurdní komediální skeč.

Výhledy do budoucna

Výsledkem třídenní práce skupinek herců byla krátká prezentace před účastníky dílen a diváckou veřejností. Na závěr setkání, v úterý 5. července dopoledne, se navíc ve vestibulu kulturního domu konala vernisáž výstavy fotografií z této akce. Cílem projektu bylo navázat spolupráci napříč oběma národy, výměna kulturních zkušeností a možnost navázání dlouhodobější spolupráce mezi zúčastněnými soubory. Pro kulturní dům v Ilavě se zároveň s zásluhou dotace podařilo natrvalo získat novou oponu a jevištní koberec.

V rámci kulturní výměny bude na podzim 2011 brněnské Divadelní studio Dialog hostovat v Ilavě s dramatizací novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Zdá se, že v Ilavě vzniká trvalejší spolupráce ochotníků z Česka a Slovenska.

Více na: https://web.dsdialog.org