Vyhledávání


Kontakt

Divadlo Stodola o.s.
Na návsi 11
664 51 Jiříkovice
IČO: 22819614

tel: 608 064 198
č.ú.: 2900270902/2010


REZERVACE LÍSTKŮ
www.rezervace-listku.cz

E-mail: mail@divadlostodola.cz

Mrtvý přišel na návštěvu - Boleradice

15.12.2010 00:00

 

Text převzat z denníku Forbína, vycházejícího při Postupové přehlídce v Boleradicích.

Představení souboru z Jiříkovic bylo hráno uměřeně, střízlivými prostředky, se snahou svědomitě sdělit divákovi detektivní příběh. Výklad jednotlivých postav zůstává však jen v textové rovině, chybí hlubší rozkrytí a hlavně sdělení jejich motivací, vazeb a vztahů. S tím souvisí přesné a důsledné hraní situací, kterých je v detektivce bezpočet. Tak by se dosáhlo vytvoření potřebného napětí a dynamičtějšího průběhu hry.

 

Temporytmus představení je spíše jednotvárný, vše se sděluje se stejnou intenzitou a důrazem. Začínající režisérka Klára Havránková se snaží udržet hraní hercu v určitém uměřeném stylu bez přihlédnutí ke komediálnímu žánru předlohy. Ten umožňuje, aby vedle potřebné míry pravděpodobného chování bylo vše hráno s vetší nadsázkou a nadhledem, divák pak s nadšením přijme takové okamžiky, kdy to z jeviště zajiskří humorem (viz výstupy postavy baronky v podání Markéty Staňkové). Snaha o určité vtipné zcizení (reklamní propagace pojišťovacího agenta) se míjí účinkem, neboť patří do jiného žánru a nebo naopak by takto mohla být vedena celá inscenace pro podržení komediálnosti.

 

Debutující režisérka si mnohdy nevěděla rady s řešením aranžmá neboť nevycházela z logického a pravděpodobného jednání postav v dané situaci a určení úkolu hercům. Sympatická je snaha po určitém dobovém zařazení kostýmů, určité stylové jednotnosti, zvláště u ženských postav a hlavního představitele. Žel není tomu tak u vládního rady a doktora, kdy se ztrácí chrakterovost jejich kostýmů s ohledem na vývoj děje (v závěru neupravená košile u depresivního doktora a příchod vládního rady s pelerínou).

 

Představení detektivní komedie Jiříkovského souboru lze považovat za svědomitě odvedenou ochotnickou práci na určitém standardu. V celkové úrovni souboru lze vysledovat zlepšující se tendenci a lze se těšit na jejich další inscenaci.

Dušan Zakopal

Hodnocení představení porotou (22:00 hod.)

 

Zakopal:

Ženské obsazení se nám zdá být dobré. Text jste ovládli bravurně. Detektivka je komedie.Aby to nezůstalo jen na slovech, tak je nutno, aby to jednání a konání postav v těch motivacích bylo citelné, ne aby to jenom zůstalo v těch slovech. Když například paní Lola říká, že je rozčilená a ona rozčilená není. Všechno musí být pravdivé. Myslím si, že do té detektivky nepatří zcizovací prvek pojištováka, který skočí do hlediště a začne rozdávat vizitky. Humoru je tam poskrovnu.

 

Museli jsme ocenit vybrané kostýmy. U doktora a vládního rady jste se tak moc netrefili. Nebyly nám jasné zvuky, které někdy podkreslovaly řeč. Jestli jsou na jevišti tri herci a někdo je důležitější, tak musí k divákovi blíž. Všechno hrajete stejně důležitě, se stejnou mírou důležitosti. V mnoha případech to souvisí s chováním a jednáním paní Loly. Hráli jste to velice střídmými prostředky, nikde jste nikoho neuráželi, ale potřebný temporytmus chybí.

Laurin:

Představení je velmi uměřené, má atributy velmi svědomité, pečlivé práce. Tváří v tvář tomu, že je to vaše první režie, nelze než vyjádřit kompliment, protože to lze považovat za váš úspěch. Hlavní představitelka působí na jevišti velmi energicky, máte hodně kuráže, ale vy příliš hrajete neustálé ozdoby, ornament. Každá věta pak působí trošičku strojeně. Působí to dojmem, že cílem herečky není jednat. Škála jednání by mela být širší, bohatší.

Láznovská:

Základní problém vašeho kusu jsou situace - tah, kde by každá ta situace byla zhodnocená. Doktor musí být důvěryhodná figura, která se teší vážnosti.

Režisér:

To, že byl doktor scénu od scény méně důstojnější byl záměr – že už si není vším tak jistý.

Novák:

My jsme nevěděli, jak vyjádřit zfetovaného člověka.

Zakopal:

Měli jste si dát vetší pozor na jevištní mluvu.

Blanár:

Měli jste poměrně velké sousto. Nám se to líbilo.

 

Rozhovor dne:

Po skoncení detektivky Mrtvý prišel na návštevu od DS Stodola Jiříkovice jsme zaslechli rozhovor, který sám o sobě byl malou detektivkou. Posudte sami:

Tak co, umrel ten bratr, nebo ne?

Umrel.

Takže se utopil?

Ne, ten se neutopil, oni ho otrávili.

Koho? Toho bratra?

Ano.

Toho prvního?

Ne toho druhého.

Adriana?

Ne, Alfréda.

Jo ták. Tak to je už jasné.