Vyhledávání


Kontakt

Divadlo Stodola o.s.
Na návsi 11
664 51 Jiříkovice
IČO: 22819614

tel: 608 064 198
č.ú.: 2900270902/2010


REZERVACE LÍSTKŮ
www.rezervace-listku.cz

E-mail: mail@divadlostodola.cz

Brouk v hlavě

05.05.2008 12:21

 

Článek byl převzat z Jiříkovického zpravodaje.

Zastupitelům a občanům Jiříkovic

 

Vážení zastupitelé a občané Jiříkovic!

 

Dovolte mi za vámi přijít s jistým osobním pozitivním sdělením, dotýkajícím se veřejné kulturní činnosti v okruhu vaší obce. Snad se některým z vás možná bude zdát i nějak povšechně odtažitým, ale já je v této podobě považuji za významné a vy mne: snad po pročtení pochopíte. Toto sdělení se týká amatérského divadelního souboru, působícího u vás. Tak takhle.

 

Ve čtvrtek 20.t.m. jsem byl jaksi mimoděk pozván na podvečerní divadelní představení, otitulované názvem BROUK V HLAVĚ, inscenované v městské části Brna, v Medlánkách, divadelním souborem prý snad ze Znojma. Přišel jsem na ně nějak nepřipraven takříkajíc, ale hlavně jsem si pomyslel, že tak nějaká komediální supramoderna se spoustou řevu na jevišti a extravagancí s výrazně erotizovaným zaměřením na půdě atraktivní tzv.progresivitistické motivace. Něvo v tom smyslu. No budiž!

 

Na počátku prvních herních aktů se věc nedala zařadit. V prvním jednání mne dobře překvapily některé herecké výkony, stojící nad běžnou úrovní že amatérského souboru, jak jsem teprve v průběhu hry zvěděl. Teprve ve druhém jednání hra gradovala. Tak na úrovni motivační, kompoziční, režijní /zde ze jména v podobě kultivovaného herního spádu/ i herecké. Začal jsem být víc než spokojeným a hlavně zvědavým.

 

Nedalo mi a tak jsem se v čase. další přestávky šel zeptat, kdo že to vlastně tak na úrovni amatérů. Prý z J i ř í k o v i c . Cože?! Z kterých, snad ne z mně dobře známé dědiny, kam jsem krátce po válce chodil i tancovat /byla tam hezká děvčata/? Prý právě z té. V té chvíli jsem se stal přinejmenším dojatým. V prostých Jiříkovicích taková umělecká kvalita?

 

Pokračováni hry mne nezklamalo. Měl jsem jen strach aby to nějak nespadlo do úrovně tradiční zastaralé nemoderny, zvláště pak do podoby laciného, happy endu. Nestala se tak a musil jsem zcela upřímně tleskat. Byla ta se vším všudy pravá nelaciná moderna, zvláštní kultivované podoby, tolik potřebná prosadit se v současnémklimatu kritického zdivočení.

 

Pozdě jsem začal litovat že jsem si v průběhu hry nedělal poznámkování za účelem zpracování kvalifikované kritické recenze. Šel bych s ní pak do brněnských novin, do kulturní rubriky televizního regionu /v obojím mne sice jaksi neradi vidí, ale stálo by ta za polemický souboj s nimi/ a možná i na ústředí divadelního, ochotnictví. Ted už ta bez bezprostředních konkrétních poznámek zpracovat nedokážu. Po skončeném představeni jsem tam s některými z aktérů krátce promluvil.

 

Ne, nejsem profesionálem v oborech slovesné kultury, spíš kritický filosof, historik i ekonom. Ale přesto nějaké ty aktivizace v dřívějšku takhle mám. Svým intelektuálním zaměřením nejsem bohužel efektem v žádném ohledu, takže konexe veškeré žádné. Ničeho po vás všech nechci, ani si tak nereklamuji. Jen jedna vám tam všem musím říct. Můžete být p y š n ý m i na to, že u vás působí tak výborné kulturní tělesa, které do klimatu současného společenského rozvratu svým působením přináší, a jistě i nadále přinášet bude, tu pravou dobrou osvětu.

 

Dovoluji si vás takto pozdravit a vyslovit přání co nejvíce pravého dobrého pro vás všechny ve všech ohledech a směrech.